BETONSKI JAŠKI NAVADNI

Betonski jašek 25

notranje dimenzije (šxdxv): 25x25x23 cm

debelina stene: 2,5 cm

teža: 25 kg


Tehnični list

Betonski jašek 30

notranje dimenzije (šxdxv): 30x30x26 cm

debelina stene: 3 cm

teža: 36 kg


Tehnični list

Betonski jašek 40

notranje dimenzije (šxdxv): 40x40x38 cm

debelina stene: 3,5 cm

teža: 87 kg


Tehnični list

Betonski jašek 50

notranje dimenzije (šxdxv): 50x50x45 cm

debelina stene: 5 cm

teža: 137 kg


Tehnični list

Betonski jašek 60

notranje dimenzije (šxdxv): 60x60x55 cm

debelina stene: 5 cm

teža: 190 kg


Tehnični list

Betonski jašek 80

notranje dimenzije (šxdxv): 80x80x68 cm

debelina stene: 6 cm

teža: 450 kg


Tehnični list

Betonski jašek 100

notranje dimenzije (šxdxv): 100x100x94 cm

debelina stene: 6,5 cm

teža: 845 kg


Tehnični list

Lastnosti

Prilagodljiva višina jaška

Potrebno višino jaška lahko prilagodite s

PODALJŠKI

Čas vgradnje montažnih betonskih jaškov je bistveno hitrejši in cenejši kot gradnja na mestu. Jašek enostavno zaključite s

KROVNO PLOŠČO
ali

POKROVOM

Trdota betonskih izdelkov se povečuje s časom, medtem ko se pri izdelkih iz drugih materialov lahko poslabša. Študije se pokazale, da betonski izdelki zagotavljajo življensko dobo nad 100 let. Zaradi visoke nosilnosti armiranobetonskega jaška ni potrebe po razbremenilnih obročih, kot jih potrebuje PE jašek.
Nizek vodocementni faktor v betonu, ter visoka stopnja kompaktiranosti betona zagotavljajo izdelku vodotesnost, v skladu s standardom SIST EN 1917.

Revizijski jašek uporabimo za izvedbo fekalne in meteorne kanalizacije, za izvedbo elektro kabelske kanalizacije, optike itd. Uporabimo ga lahko tudi za izvedbo povozne variante male komunalne čistilne naprave (MKČN).

BETONSKI JAŠKI DEBELOSLOJNI

Betonski jašek 60

notranje dimenzije (šxdxv): 60x60x55 cm

debelina stene: 8 cm

teža: 420 kg


Tehnični list

Betonski jašek 80

notranje dimenzije (šxdxv): 80x80x78 cm

debelina stene: 9 cm

teža: 750 kg


Tehnični list

Betonski jašek 100

notranje dimenzije (šxdxv): 100x100x89 cm

debelina stene: 12,5 cm

teža: 1260 kg


Tehnični list

Kabelski jašek 120

notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x109 cm

debelina stene: 12,5 cm

teža: 1880 kg


Tehnični list

Kabelski jašek 120/N

notranje dimenzije (šxdxv): 120x120x85 cm

debelina stene: 12,5 cm

teža: 1500 kg


Tehnični list

Betonski jašek 150

notranje dimenzije (šxdxv): 150x150x100 cm

debelina stene: 15 cm

teža: 3060 kg


Tehnični list

Betonski jašek 175

notranje dimenzije (šxdxv): 175x175x185 cm

debelina stene: 19,5 cm

teža: 6600 kg


Tehnični list

Betonski jašek 200

notranje dimenzije (šxdxv): 200x200x200 cm

sestavljen iz dveh elementov (a+b)

debelina stene: 18 cm

teža: 8360 kg

Betonski jašek 200

notranje dimenzije (šxdxv): 200x200x300 cm

sestavljen iz treh elementov (a+b+c)

debelina stene: 18 cm

teža: 11260 kg


Tehnični list
cookieassistant.com